c-7c-6c-4c-2

כרמוכרום עומדת בסטנדרטים בינלאומיים עבור התהליכים היישימים והמתקדמים ביותר בענף:

 • ריתוך מגוון של חומרים כמו: אלומיניום, פלדות שיריון, נירוסטה ועוד.
 • בדיקות ללא הרס של ריתוכים
 •  חיתוך בלייזר וחיתוך במים של מגוון חומרים כמו: פלדות שריון, אלומיניום, קרמיקה, חומרים מרוככבים, זכוכית ועוד.
 •  צביעה רטובה וצביעה באבקה בהתאם לתקנים צבאיים ואזרחיים.
 •  ציפויים כמו: אבץ, אלקטרולס ניקל, השחרה, טיפולי תמורה, פסיבציה ועוד.

הסמכות איכות בינלאומיות

 • AS9100C
 • ISO 9001:2008
 • European standard for fusion welding:

– ISO EN 15085-2

– ISO EN 3834-2

 • Israel Ministry of Defense Class S
 • RoHS Directive Compliance

הסמכות ופעילות על פי דרישות של לקוחות כמו:

 

 • פלסן סאסא
 • רפאל
 • אלביט
 • אלתא
 • תעשייה צבאית
 • ישקר
 • ועוד….

3