c-6c-4

כרמוכרום עומדת בסטנדרטים בינלאומיים עבור התהליכים היישימים והמתקדמים ביותר בענף:

 • ריתוך מגוון של חומרים: אלומיניום, פלדות שיריון, נירוסטה ועוד.
 • בדיקות ללא הרס של ריתוכים.
 •  חיתוך בלייזר וחיתוך במים של מגוון חומרים: פלדות שריון, אלומיניום, קרמיקה, חומרים מרוכבים, זכוכית ועוד.
 •  צביעה רטובה וצביעה באבקה בהתאם לתקנים צבאיים ואזרחיים.
 •  ציפויים: אבץ, אלקטרולס ניקל, השחרה, טיפולי תמורה, פסיבציה ועוד.

הסמכות איכות בינלאומיות

 • AS9100D
 • ISO 9001:2015
 • ISO EN 15085-2
 • ISO EN 3834-2 (European standard for fusion welding)
 • Israel Ministry of Defense Class S
 • RoHS Directive Compliance

הסמכות ופעילות על פי דרישות של לקוחות:

 

 • פלסן סאסא
 • רפאל
 • אלביט
 • אלתא
 • תעשייה צבאית
 • ישקר
 • ועוד….

3