לכרמוכרום לקוחות מהמובילים בתחומי התעשיה, ההיי-טק, השוק הצבאי, השוק הבטחוני, תעשיית הרפואה ועוד.

• היי טק

• מוצרים צבאיים

• מוצרים בטחוניים

• אלקטרוניקה

• תעשיה רפואית

• תעשיות אזרחיות

12 11 10 09 08 06 תעשיה-צבאית-IMI